The Senior Transitional Care Unit (การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน)

Home / The Senior Transitional Care Unit (การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน)

The Senior Transitional Care Unit

การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน ที่ เดอะซีเนียร์

 โดยทีมวิชาชีพและทีมดูแลที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ และพักฟื้นและฟื้นฟู ที่มีประสบการณ์กว่า 27 ปี

 

Transitional Care Unit (การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน) คือ การดูแลผู้ป่วยหลังจากผ่านภาวะวิกฤติ ที่เริ่มมีอาการคงที่ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความซับซ้อนทางการแพทย์ ซึ่งทางครอบครัวยังไม่มีความพร้อมที่จะดูแล ยังต้องได้รับการดูแลโดยทีมวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ เพื่อฟื้นฟูและให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วย และวางแผนก่อนกลับบ้านร่วมกัน 

กลุ่มผู้รับบริการ

 • ผู้ป่วยที่ยังต้องให้ออกซิเจน หรือเครื่องช่วยหายใจ (Home Ventilator)
 • ผู้ป่วยที่ต้องดูดเสมหะ และดูแลระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่าตัดกระดูกสะโพก
 • ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

 

 

ข้อดีของการดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน

 • ลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล
 • ลดเวลานอนโรงพยาบาล
 • ลดการมาพบแพทย์
 • เริ่มการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เร็วขึ้น
 • เตรียมความพร้อมในการกลับบ้าน และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115

 

บริการที่จะได้รับ 

 • การประเมิน และวางแผนการดูแลแบบเฉพาะราย “The Senior Plan” โดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ  ซึ่งเป็นทีมวิชาชีพ Full time ร่วมประชุมเพื่อติดตามแผนการดูแล
 • การดูแลแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
 • ฟื้นฟูร่างกายอย่างเข้มข้น โดยทีมนักกายภาพบำบัด
 • กิจกรรมบำบัด เพื่อผ่อนคลายสำหรับช่วยฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
 • ห้องพักมีความเป็นส่วนตัว สะดวก สะอาด ปลอดภัย และบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน
 • สอนและให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย ในการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างปลอดภัย
 • ติดตามอาการหลังกลับบ้าน

 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์ผู้สูงอายุ เดอะซีเนียร์ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-885-2985