กรรมการผู้จัดการ

คุณนวรัตน์ วรรณพฤกษ์

ประสบการณ์      : 

  • เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายขาย   บริษัท เค กลาส จำกัด
  • หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการขายและหัวหน้าฝ่ายออกแบบ
    บริษัท โอเชียน กลาส จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  บริษัท  คิดูยา  การ์เมนท์  จำกัด
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิร์สอินเตอร์เนชั่นแนล แคนนิ่ง จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี  บริษัท เดอะซีเนียร์ เฮลท์แคร์ จำกัด และ บริษัทเฉลิมชาติและนวรัตน์