โปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัดตาและต้อกระจก

Home / โปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัดตาและต้อกระจก

โปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัดตาและต้อกระจก

ผ่าตัดเสร็จ “สบายใจ มีคนดูแล”

หลังผ่าตัดตา,หลังผ่าต้อกระจก

โปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัดตาและต้อกระจก ที่เดอะซีเนียร์ 

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุกว่า 27 ปี โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ทีมดูแลและนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์ความชำนาญการดูแลผู้สุงอายุ จัดโปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัดตาและต้อกระจก สำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้

  •  การดูแลเรื่องการหยอดตาโดยวิชาชีพ
  •  การดูแลเรื่องของอาหารโดยนักโภชนาการ 
  •  การดูแลเรื่องความสะอาดภายในห้องพัก
  •  การดูแลเรื่องเสื้อผ้า 

 

ห้องพัก Premium ห้องพักเดี่ยว (โซนเนอร์ซิ่งโฮม)
7 วัน 23,500 12,000*
14 วัน 35,000 18,000*

*บริการตามวงรอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่าบริการ เดอะซีเนียร์

ติดต่อสอบถามได้ที่ 090-885-2985 ,094-498-1115

 

 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า