สาขาพหลโยธิน 30

บ้านพักผู้สูงอายุ สาขาพหลโยธิน ซอย 30

อยู่ในซอยพหลโยธิน 30 แยกสนามเทนนิสโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น 2 หลัง บรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัย ให้บริการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื่อรังที่อาการคงที่ ต้องการการดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน ต้องการกิจกรรมกลุ่มหรือนันทนาการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม สับสน หลงลืม ในรูปแบบที่เป็นห้องพักรวมขนาด 3 ถึง 9 เตียง ห้องพักคู่ 2 เตียง และห้องพักเดี่ยว และมีระบบกล้อง CCTV เพื่อช่วยในการดูแลความปลอดภัย

ลักษณะอาการกลุ่มผู้สูงอายุที่สาขาพหลโยธิน ซอย 30

  • มีภาวะสมองเสื่อม สับสน หลงลืม
  • ต้องการการดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน
  • ดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม
  • เน้นทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อความสนุกสนาน และเพิ่มทักษะด้านต่างๆ
  • ไม่เสี่ยงต่อการป่วยเฉียบพลัน
  • รับประทานอาหารได้ตามปกติ (ทานทางปาก)

บริการที่จัดให้

1.สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียง , ตู้หัวเตียง

  1.1 ห้องพัดลม : ห้องน้ำรวม , เครื่องทำน้ำอุ่น (รวม 2 เตียง , 3 เตียง , 9 เตียง )

  1.2 ห้องแอร์ : เครื่องปรับอากาศ , ห้องน้ำส่วนตัว , เครื่องทำน้ำอุ่น (3 เตียง , 2 เตียง , เตียงเดี่ยว)

2.ทีมดูแล ประกอบด้วยแพทย์เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ พยาบาลวิชาชีพดูแลเรื่องยา การทำหัตถการต่างๆ  และวางแผนการดูแลในแต่ละวัน นักกายภาพบำบัดตรวจประเมิน และวางแผนการทำกายภาพบำบัดให้กับทีม การดูแลกิจวัตรประจำวัน และ การจัดกิจกรรมกลุ่มโดยทีมดูแล และการตรวจประเมินประจำวัน มีนักโภชนากรดูแลปรับเมนูอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเฉพาะราย

3.ให้การดูแลเรื่องสุขภาพ , อาหาร , เครื่องนุ่งห่ม , กิจวัตรประจำวัน , กายภาพบำบัด และกิจกรรมกลุ่ม

4.รูปแบบการดูแลที่เหนือกว่าการดูแลโดยทั่วไป

 4.1ได้รับการประเมินทางด้านสุขภาพ ร่วมวางแผนการดูแล และวางเป้าหมายการดูแลร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัดการจัดกิจกรรมสันทนาการ การกระตุ้นการส่งเสริมการทำกิจกรรมและการเข้าสังคมในการทำกิจกรรมกลุ่ม(กิจกรรมกลุ่มบำบัด)เพื่อคงศักยภาพของผู้สูงอายุ  เช่น การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกสัปดาห์การจัดกิจกรรมการเล่นเกม การประดิษฐ์สิ่งของ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกที่ยังคงมีส่วนร่วมในสังคม และคงความรู้สึกมีคุณค่าในชีวิต

4.2 ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เพื่อการวางแผนติดตามหรือการปรับแผนการดูแลที่เหมาะสม และได้รับการส่งต่อข้อมูลเพื่อการรักษาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุแต่ละราย

4.3 ได้รับการแนะนำจากทีมเกี่ยวกับการจัดสถานที่การดูแลให้เหมาะสมตามลักษณะ และความต้องการดูแลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

4.4 ได้รับการติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่อง และปรับแผนการดูแลพร้อมสรุปผลรายเดือน โดยท่านจะได้รับผลการประเมินและการแจ้งรายละเอียดด้านต่างๆ ถึงบ้านท่าน หรือสามารถเลือกช่องทางการรับข้อมูลได้ตามที่จัดไว้