ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative care)

Home / ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative care)

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง เดอะซีเนียร์ 

(The Senior Palliative care)

เป็นการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต

โดยไม่ตั้งเป้าหมายในการรักษาให้หายขาด

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยกว่า 27 ปี โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ทีมดูแลและนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์ความชำนาญการดูแลผู้สุงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้ป่วย โดย

เป้าหมาย: ช่วยให้ ผู้ป่วยและครอบครัว สามารถรักษาคุณภาพชีวิต และมีความสุข ในช่วงสุดท้ายของชีวิต

บริการ:

  •  ดูแลลดอาการและความเจ็บปวด
  •  ดูแลอย่างเป็นมิตรด้วยความเข้าอกเข้าใจ
  •  ดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
  •  ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น เดอะซีเนียร์ The Senior

  •  ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ประเมินภาวะสุขภาพ ออกแบบแผนการดูแลเฉพาะบุคคล"The Senior Plan"
  •  การประเมินและปรับอาหาร ภายใต้การดูแลของนักโภชนาการ
  •  เฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน
  •  ให้การดูแลเบื้องต้น
  •  ให้บริการแบบครบวงจรและต่อเนื่อง
  •  ใส่ใจในทุกรายละเอียด

โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์ผู้สูงอายุ เดอะซีเนียร์ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 094-498-1115, 090-885-2985