กิจกรรมบำบัดผู้สูงอายุ The Senior

Home / กิจกรรมบำบัดผู้สูงอายุ The Senior

กิจกรรมบำบัด The Senior

เป็นการกระตุ้น ฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อผู้สูงอายุ เช่น hand function การพูด การเคี้ยว การกลืน การรับประทานอาหาร การดูแลช่องปาก ป้องกันการสำลัก การทำกิจวัตรประจำวัน หรือทำอุปกรณ์ดามเพื่อคงการเคลื่อนไหวของมือและแขน2-ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ด้านการดำเนินชีวิต เช่น การจัดการปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจในผู้สูงอายุสมองเสื่อม (BPSD) 3-ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะซึมเศร้า

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลการพยาบาล  เราเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  ให้การบริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาของหลอดเลือดสมอง, กลุ่มผู้สูงอายุความจำเสื่อม อัลไซเมอร์, กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นหลังผ่าตัด ทำให้เรามีความเข้าใจในความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มซึ่ง The Senior ได้พัฒนาทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะประเมินและวางแผนการดูแลเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะฟื้นตัวจากสภาวะเจ็บป่วยและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์  090-885-2985