Day Rehabilitation Program

Home / Day Rehabilitation Program

บริการกายภาพปวดหลัง กายภาพบำบัดแบบ ไป-กลับ The Senior

บริการกายภาพปวดหลัง ปวดหลังร้าวลงขากายภาพ อัมพฤกษ์ อัมพาต The Senior

สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยอัมพาต

สำหรับหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูด้านกายภาพหลังการผ่าตัด

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย มีอาการปวดหลัง ปวดร้าวลงขา

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการทรงตัว ลดและป้องกันการหกล้ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่าบริการคอร์สกายภาพ เดอะซีเนียร์
ติดต่อสอบถามได้ที่
090-885-2985

บริการกายภาพบำบัดแบบ ไป-กลับ  The Senior ให้บริการดูแลพักฟื้นและทำกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยอัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง เปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

ให้บริการดูแลพักฟื้นและทำกายภาพบำบัด ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูและกายภาพหลังการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บไขสันหลัง อาการปวดหลังและภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่างๆ

ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด เพื่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ การให้บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่มีภาวะความเจ็บป่วยซับซ้อน

โดยทีมสหวิชาชีพ ด้วยการให้ความสำคัญของการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถในการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการบริการดูแลในระดับสูง ทั้งทางด้านร่างกาย และ การรู้คิด สมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์  

(ทั้งนี้การฟื้นฟูหรือผลลัพธ์ขึ้นกันภาวะอาการของแต่ละบุคคล)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่าบริการคอร์สกายภาพ เดอะซีเนียร์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 090-885-2985