เนอร์สซิ่งโฮม

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ VS บ้านพักคนชรา VS เนอร์สซิ่งโฮม เหมือนและต่างกันอย่างไร

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ VS บ้านพักคนชรา VS เนอร์สซิ่งโฮม เหมือนและต่างกันอย่างไร

ควรเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือเนอร์สซิ่งโฮมที่มีความพร้อมเฉกเช่นโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

แนวคิดการมีบุตรจำนวนลดน้อยลงหรือไม่มีเลยกำลังเป็นกระแสเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราการเกิดน้อย และการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางสุขภาพที่หลากหลาย ทำให้สมาชิกในสังคมของเขาเรามีสุขภาพดีมากขึ้น อายุยืนมากขึ้น ทำให้ในปัจจุบันเรามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามจนเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2578 และถ้าเราสังเกตความเป็นไปของสังคมในด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพแล้วเราจะยิ่งเห็นธุรกิจที่เกิดใหม่ที่มีการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจเนอร์สซิ่งโฮมหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันธุรกิจเนอร์สซิ่งโฮมและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีการสำรวจในปี พ.ศ. 2563 มีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจำนวน 385 ราย แล้วมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั่นแสดงว่าแนวโน้มที่จะมีคนใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเช่นกัน แต่ยังมีหลายท่านยังมีความสับสนระหว่าง โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราและเนอร์สซิ่งโฮมว่ามีความเหมือนและต่างกันอย่างไร วันนี้ The Senior Health Care จึงจะมาอธิบายให้ท่านได้เข้าถึงความแตกต่างของธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเหล่านี้กันคร่าว ๆ เพือให้ท่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ VS บ้านพักคนชรา VS เนอร์สซิ่งโฮม เหมือนและต่างกันอย่างไร

  • โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (Elderly Care Hospital) เป็นสถานที่บริการทางการแพทย์ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่ว ๆ ไป แต่โรงพยาบาลผู้สูงอายุมักจะมีทีมงานที่มีเชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้สูงอายุเฉพาะเจาะจง เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ เป็นต้น โรงพยาบาลผู้สูงอายุจะมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการรักษาและดูแลผู้สูงอายุ เช่น เครื่องมือวิเคราะห์การทรงตัว อุปกรณ์การกายภาพบำบัด และเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ที่ช่วยให้การวินิจฉัยและรักษาของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • บ้านพักคนชรา (Nursing Home) คือสถานที่ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเฉพาะเจาะจงในเรื่องของสุขภาพ แต่ไม่ต้องการการรักษาและการดูแลทางการแพทย์ในระดับที่จำเป็นเหมือนในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรามักจะมีบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ เปลี่ยนผ้าขาว การอบตัว และการให้การดูแลพื้นฐานอื่น ๆ ส่วนใหญ่บ้านพักคนชรามีบริการการดูแลและอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวและความสุขให้กับผู้สูงอายุ
  • เนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) เป็นสถานที่ที่เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์และการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน ในเนอร์สซิ่งโฮมจะมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเพื่อให้การดูแลทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของกิจวัตรประจำวันเช่นเดียวกับบ้านพักคนชรา และเนอร์สซิ่งโฮมมักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น บริการอาหารที่คัดสรรให้เหมาะกับผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ

ดังนั้น โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา และเนอร์สซิ่งโฮม จะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ แต่ต่างกันตรงที่บริการและระดับการดูแลทางการแพทย์ที่มีอยู่ในแต่ละประเภทของธุรกิจบริการเพื่อสูงอายุเหล่านี้ แต่ถ้าลองพิจารณาแล้วจะเห็นได้เลยว่าเนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) จะมีการควบรวมการบริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุกับความเป็นบ้านพักคนชราไว้ด้วยกัน เพราะจะมีทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้สูงอายุและจะมีบริการที่พักและทีมพยาบาลหรือทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วย

The Senior Health Care เนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมี่ยม เป็นศูนย์ที่ให้บริการรักษา ดูแลและบริการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ เรามีทีมแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านดูแลและรักษาเฉพาะด้าน เช่น ผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัมพาต หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก และผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เป็นต้น ซึ่งแต่ประเภทของผู้ป่วยก็จะต้องมีการดูแลฟื้นฟูที่แตกต่างกันไป จากประสบการณ์ในการทำงานของเรากว่า 26 ปี ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้ให้บริการและความต้องการผู้ให้บริการเป็นอย่างดี

เรามีบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม ห้องพักของเราถูกออกแบบให้มีความทันสมัย ไม่ทำให้อึดอัด มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุอย่างครบครัน และมีความปลอดภัยสูง เพราะเรามีระบบเรียกหาพยาบาลหากฉุกเฉิน มี Oxygen pipeline และมีระบบกล้องวงจรปิด CCTV กระจายตามทั่วอาคารและสุดสำคัญ ๆ ในแต่ละห้องด้วย อีกทั้งเรายังมีห้องกิจกรรมและกายภาพที่เน้นการฝึกให้ผู้สูงอายุได้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ได้ทำงานปกติ เรามีโปรแกรมฝึกด้านการสื่อความหมายเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น โปรแกรมด้านการรับรู้ รวมถึงกิจกรรมผ่อนคลายและการฝึกสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการเล่นเกม บอร์ดเกมสำหรับผู้สูงอายุ เกมการ์ด การร้องเพลง การต่อจิ๊กซอว์ การทำงานศิลปะและงานฝีมือ เป็นต้น สิ่งเหล่าจะเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูอาการถดถอยของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพได้ดีอย่างเดิม


ติดต่อขอรายละเอียดเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
โทร : 090-885-2985, 094-498-1115, 02-001-4452
LINE OFFICIAL : @thesenior