เนอร์สซิ่งโฮมคืออะไร

มาทำความรู้จักกับ เนอร์สซิ่งโฮมสิ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

มาทำความรู้จักกับ เนอร์สซิ่งโฮม สิ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ความสำคัญของเนอร์สซิ่งโฮม ทำไมคนในปัจจุบันถึงใช้บริการ

ภาวะสังคมผู้สูงวัยมาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันประเทศไทยซึ่งถูกจัดว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และกำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การที่ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมาก จึงให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ขึ้นมา เพื่อคอยดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในหลายปัจจัย และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ นั่นก็คือ “Nursing Home” การบริการเนอร์สซิ่งโฮม ถ้าให้หลายๆ คนนึกภาพออกก็คงคล้ายกับ บ้านพักผู้สูงอายุ เพียงแต่มีผู้เชี่ยวชาญ มีการดูแลที่เป็นมาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือจะเรียกว่าโรงพยาบาลที่รับดูแลผู้สูงอายุก็ได้ มาลองทำความรู้จักกับเนอร์สซิ่งโฮมกันเถอะว่าเนอร์สซิ่งโฮมคืออะไร

เนอร์สซิ่งโฮม เป็นสถานพักที่ในการดูแล พักฟื้น และให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนิน กิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ผู้ทุพลภาพ ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นในระยะสั้น และระยะยาว เช่น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัพฤติ อัมพาต เป็นต้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในบางรายต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงอาจจะมีการทำกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพักฟื้นที่ดี อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าเนอร์สซิ่งโฮมก็มีลักษณะคล้ายกันกับบ้านพักผู้สูงอายุ เพียงแต่มีมาตรฐานในการดูแลที่ดี มีความปลอดภัย เน้นการดูแลผู้สูงอายุด้วยการจัดระบบร่วมกับการเลือกใช้เทคโนโลยี หรือเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสม มีนักโภชนาการที่คอยดูแลเรื่องอาหาร คอยควบคุมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและถูกต้องตามสุขลักษณะ พร้อมจัดเตรียมให้มีความเหมาะสมในแต่ละคนที่เข้ามาใช้บริการ เนื่องด้วยผู้สูงอายุแต่ละคนนั้นมีโรคหรือลักษณะอาการที่ควรพึงระวังนั้นต่างกัน นอกจากนี้ เนอร์สซิ่งโฮมยังมีการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ที่จะช่วยในการพัฒนาและฟื้นฟูทั้งในด้านของร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วาดภาพ ระบายสี บวกเลข หาคำศัพท์ การพับโมเดลกระดาษ การทำถุงหอม เป็นต้น

ลักษณะหลักของเนอร์สซิ่งโฮม จะเป็นการบริการนรูปแบบที่เป็นทั้งสถานที่พักผสมกับการ

เป็นศูนย์พยาบาลเบื้องต้น และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือสถานที่ในการพักฟื้นของผู้ป่วย มีการจัดสถานที่พักอาศัย ทั้งในส่วนของอาคาร ห้องพัก ลานกิจกรรม ทางเดิน หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำของผู้สูงอายุและผู้ป่วย เพราะมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกได้ครบถ้วน เช่น รถเข็น กริ่งขอความช่วยเหลือ ราวช่วยพยุงตามทางเดิน เป็นต้น พร้อมมีผู้ช่วยเชี่ยวชาญช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น การรับประทานอาหาร การเดิน การอาบน้ำ การขับถ่าย การแต่งตัว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยดูแลในเรื่องของโภชนบำบัด และมีอุปกรณ์รองรับสำหรับการทำกายภาพบำบัด

ซึ่งไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้นิยมใช้บริการเนอร์สซิ่งโฮม ด้วยLife Style และ วิถีการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ตั้งแต่ขนาดครอบครัวที่เล็กลง หรือแม้กระทั่งความคิดในเรื่องของใช้ชีวิตคนเดียวไม่อยากมีครอบครัวของคนในปัจจุบันก็มีมากขึ้น สำหรับคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวก็จะมีการวางแผนหลังการเกษียณงานที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเนอร์สซิ่งโฮม เพราะไม่ต้องเป็นภาระให้กับใคร การที่ได้ใช้บริการของเนอร์สซิ่งโฮมก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของสภาพจิตใจที่ไม่ทำให้รู้สึกเหงา เพราะมีกิจกรรมให้ทำและมีเพื่อนในวัยเดียวกัน และเป็นที่อยู่อาศัยในบั้นปลายของชีวต นอกจากนี้สำหรับประเทศไทยที่จากเดิมขนาดครอบครัวอยู่ที่ประมาณ 6 คน แต่ในปัจจุบันนี้ครอบครัวอยู่ที่ 3 คน จึงไม่มีคนและไม่มีเวลาที่จะคอยดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือตอลด 24 ชั่วโมง เนื่องด้วยต้องไปทำงานนอกบ้าน การที่คนในครอบครัวหรือลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับคนในปัจจุบันนี้ การใช้บริการของเนอร์สซิ่งโฮมจะทำให้ลูกหลานมีความมั่นใจ และไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการดูแล หรือคนที่คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ขณะที่ตนเองไปทำงาน เนอร์สซิ่งโฮมจึงช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของคนและเวลาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านของสถานที่ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นที่จะมาเข้าใช้บริการเนอร์สซิ่งโฮม แต่รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่อาจจะไม่ได้มีอายุมาก แต่เพราะเกิดอุบัติหรือเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แล้วครอบครัวไม่มีเวลาในการดูแลและให้การช่วยเหลือ หรือไม่มีบุคคลที่สามารถไว้วางใจให้ช่วยดูแลได้ เพราะผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงบางรายต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หากไม่มีความเชี่ยชาญมากพอ การรักษาตัวหรือการพักฟื้นที่จะหายจากอาการป่วยนั้นก็จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าปกติ

ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ชีวิต และลักษณะครอบครัวของแต่ละบุคคลที่ความแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หาสถานที่พักอาศัย หาเพื่อนในตอนบั้นปลายชีวิต หรือคุณเป็นคนที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง การเลือกใช้บริการเนอร์สซิ่งโฮม เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งด้วยประการทั้งปวงที่ได้กล่าวไป ซึ่งหากคุณกำลังมองเนอร์สซิ่งโฮมที่มีมาตรฐาน มีบุคคลากรที่เป็นผุ้เชี่ยวชาญ ขอแนะนำ The senior Health Care โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รับดูแลผู้สูงอายุทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด และผุ้ป่วยนอนติดเตียง เป็นเนอร์สซิ่งโฮมที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังมากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทั้งนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้มาใช้บริการ คุณจะหมดความกังวลใจ เนื่องจาก The senior Health Care สามารถตอบโจทย์ได้รอบด้านตามลักษณะความต้องการ เพื่อช่วยดูแลคนที่คุณรัก


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ได้ที่
โทร : 090-885-2985, 094-498-1115, 02-001-4452
LINE OFFICIAL : @thesenior