บริการฟื้นฟูและดูแลรักษาแผลกดทับ

Home / บริการฟื้นฟูและดูแลรักษาแผลกดทับ

บริการฟื้นฟูและดูแลรักษาแผลกดทับ

โดย โรงพยาบาลผู้สูงอายุ เดอะ ซีเนียร์

บริการดูแลแผลกดทับ

บริการฟื้นฟูและดูแลรักษาแผลกดทับ โดย โรงพยาบาลผู้สูงอายุ เดอะ ซีเนียร์ ที่มีประสบการณ์การดูแลฟื้นฟู ผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยที่มีแผลจากโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง มากกว่า 25 ปี

ลักษณะของแผล

 •  แผลกดทับระดับ 1-4  ขนาดเล็ก(น้อยกว่า 4 ซม.) ขนาดกลาง (4-7 ซม.) ขนาดใหญ่ (7-10 ซม.)
 •  แผลเบาหวาน แผลเรื้อรัง
 •  แผลเป็นโพรงถึงกระดูก แผลฝีหนอง แผลอักเสบ แผลติดเชื้อ
 •  แผลผ่าตัด

วิธีการดูแล รักษา และฟื้นฟู 

 •  ทำแผลวันละ 1-2 ครั้ง 
 •  ลดแรงกดทับ โดยการจัดท่า ทุก 1-2 ชั่วโมง
 •  ดูแลอาหาร ให้ได้โปรตีนและพลังงานเพียงพอกับการหายของแผล ภายใต้การดูแลของนักโภชนาการ
 •  รักษาแทรกซ้อนและ โรคประจำตัวให้ดี เช่น ภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอุดตัน ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
  (ทั้งนี้การฟื้นฟูหรือผลลัพธ์ขึ้นกันภาวะอาการของแต่ละบุคคล)

ค่าบริการ

 •  อัตราค่าบริการทำแผล สำหรับคนไข้ใน

ระดับ 1-2  (ขนาดเล็ก-ใหญ่) ค่าบริการ 50-300 /ครั้ง*

ระดับ 3-4  (ขนาดเล็ก-ใหญ่) ค่าบริการ 500-1,000 /วัน*

 •  อัตราค่าบริการทำแผล สำหรับคนไข้นอก

สอบถามเพิ่มเติม 090-885-2985,094-498-1115

 •  ให้บริการดูแลทำแผลที่บ้านโดยมีค่าเดินทางตามระยะทาง

สอบถามเพิ่มเติม 090-885-2985,094-498-1115

*อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่ายา และ เวชภัณฑ์ และจำนวนแผลไม่เกิน 1 แผล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่าบริการ เดอะซีเนียร์

ติดต่อสอบถามได้ที่ 090-885-2985 ,094-498-1115

 

 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า