โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

Home / โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ เจาะคอ ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจ

 โดยทีมดูแลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ทั้งแบบรายเดือนและระยะยาว

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุ มากกว่า 25 ปี โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ทีมดูแลและนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์ความชำนาญการดูแลผู้สุงอายุ 

 • กลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
 • กลุ่มดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง ที่มีแผลกดทับ
 • ให้อาหารทางสาย
 • ดูดเสมหะ
 • เจาะคอ
 • ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจ

การดูแลแบบเฉพาะที่ เดอะซีเนียร์  The Senior

 • ประเมินภาวะสุขภาพ ออกแบบแผนการดูแลเฉพาะบุคคล"The Senior Plan" โดยสหวิชาชีพ 
 • การประเมินและปรับเรื่องโภชนาการ ภายใต้การดูแลของนักโภชนาการ
 • ทีมพยาบาลดูแลประจำชั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
 • มีแพทย์ประจำที่ศูนย์และเป็นเจ้าของไข้ ตรวจเยี่ยมและเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง
 • เฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มักพบในผู้ป่วยติดเตียง
 • การดูแลด้านสุขวิทยา การดูแลพื้นฐาน และ เรื่องกิจวัตรประจำวันต่างๆ

บริการและสถานที่ 

ภายในตัวอาคารโปร่ง โล่ง และ อากาศถ่ายเท ได้เป็นอย่างดี เป็นห้องรวมขนาดใหญ่ 10-13 เตียง ซึ่งให้บริการดูแลโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนตามลักษณะของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

 

อัตราค่าบริการ 

เริ่มต้นที่เดือนละ 48,000 บาท* 

(ทั้งนี้การดูแลฟื้นฟูหรือผลลัพธ์ขึ้นกันภาวะอาการของแต่ละบุคคล)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมายชมสถานที่ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจริง (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมโปรแกรมกายภาพพิเศษเพิ่มเติม)