ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

Home / ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย เดอะซีเนียร์

เดอะซีเนียร์ เนอร์สซิ่งโฮม ดูแลผู้ป่วยอาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย ที่มีประสบการณ์กว่า 27

อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย

อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุกว่า 27 ปี โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ทีมดูแลและนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์ความชำนาญการดูแลผู้สุงอายุ และ

 • ผู้ป่วยสมองเสื่อม หลงลืม
 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์
 • กลางคืนไม่นอน สับสน วุ่นวาย ก้าวร้าว
 • อัลไซเมอร์ มีปัญหา ไม่รับประทานอาหาร ไม่ยอมอาบน้ำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115

ข้อดี

 •  สถานที่ออกแบบเฉพาะผู้ป่วยสมองเสื่อม
 •  ประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในทุกระยะกว่า 27 ปี
 •  ทีมงานวิชาชีพ Full Time เพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง
 •  ลดภาวะความตึงเครียด เหนื่อยล้าภายในครอบครัว
 •  ลดปัญหาเรื่องไม่มีผู้ดูแล เปลี่ยนผู้ดูแลบ่อย
 •  ช่วยชะลอความถดถอย

อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย

บริการที่ได้รับ 

 •  การประเมิน และวางแผนการดูแลแบบเฉพาะราย “The Senior Plan” โดยแพทย์, นักกายภาพบำบัด,  เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นทีมวิชาชีพ Full time ร่วมประชุมเพื่อติดตามแผนการดูแล
 •  บริการแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ สามารถปรับยาให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
 •  คงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
 •  ประเมินภาวะโภชนาการและปรับอาหารตามภาวะของผู้สูงอายุ
 •  กิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมระหว่างวัน

อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย

อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย

อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย

อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย

อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย

อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย

โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์ผู้สูงอายุ เดอะซีเนียร์ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 094-498-1115, 090-885-2985