โรงพยาบาลการพยาบาล – The Senior

Home / โรงพยาบาลการพยาบาล – The Senior

โรงพยาบาลการพยาบาล - The Senior

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลการพยาบาล (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เดอะซีเนียร์) เราให้การบริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง เจาะคอ ให้อาหารทางสาย ผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีแผลจากโรคเบาหวาน ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และ/หรือ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน ผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด ข้อเข่าข้อสะโพก ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการทำกายภาพบำบัด  โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ความชำนาญและนักกายภาพบำบัด คอยดูอย่างใกล้ชิด

โรงพยาบาลการพยาบาล เหมาะสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และต้องการการดูแลทางการพยาบาลในระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพาต ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีแผลจากโรคเบาหวานผู้ป่วยสมองเสื่อม  มีแผลกดทับ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูหลังผ่าตัด ฯลฯ

โรงพยาบาลการพยาบาล - The Senior 1
โรงพยาบาลการพยาบาล - The Senior 2

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลการพยาบาล 

เป็นสถานพยาบาล ดูแลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่มีภาวะความเจ็บป่วยซับซ้อน ต้องการบริการดูแลในระดับสูง ทั้งทางด้านร่างกาย และ การรู้คิด สมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์

บริการและสถานที่

อาคาร 5 ชั้น ที่เป็นห้องรวม 10 เตียง ห้องรวม 3 เตียง และห้องพักเดี่ยว  เพื่อให้การบริการดูแลอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว ที่มีลักษณะห้องโปร่ง โล่ง และ อากาศถ่ายเท ได้เป็นอย่างดี   ให้บริการดูแลโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ  และ ทีมดูแล โดยให้บริการตรวจเยี่ยม และ ให้บริการ “ข้างเตียง” ที่เป็นบริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนตามลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุ โดยมีระบบการคัดกรองตั้งแต่แรกเข้า เพื่อวางแผนการดูแลและติดตามการดูแลเฉพาะรายบุคคล

โรงพยาบาลการพยาบาล - The Senior 3
โรงพยาบาลการพยาบาล - The Senior 4

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมายชมสถานที่ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-001-4452, 090-885-2985