โรงพยาบาลกายภาพบำบัด

Home / โรงพยาบาลกายภาพบำบัด

ให้บริการดูแลและทำกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย ที่ต้องการการฟื้นฟูและกายภาพ หลังการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด ให้บริการดูแลและทำกายภาพบำบัด

สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย ที่ต้องการการฟื้นฟูและกายภาพ หลังการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด

          ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด เพื่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ การให้บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่มีภาวะความเจ็บป่วยซับซ้อน โดยทีมสหวิชาชีพ ด้วยการให้ความสำคัญของการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถในการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการบริการดูแลในระดับสูง ทั้งทางด้านร่างกาย และ การรู้คิด สมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์

การให้บริการ

ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกายภาพบำบัด เพื่อประเมินอาการคนไข้ และวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยจะมีนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย ทำการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยต่อไป โดยในหน่วยงานกายภาพบำบัดจะมีเครื่องมือทางกายภาพบำบัด บุคลากรที่พร้อมดูแล

1. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ได้แก่

  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์
  • ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บไขสันหลัง
  • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
  • อาการปวดหลังและภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่างๆ

2. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุกระดูกหัก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือข้อสะโพก หรือผู้ป่วยที่มีอาการข้ออักเสบ ข้อติด การบาดเจ็บและอาการปวด รวมถึงการฟื้นฟูหลังสูญเสีย อวัยวะต่างๆ

3. กายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

4.  กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เสริมสร้างร่างกายให้ผู้สูงอายุสามารถกลับคืนสู่สภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มากที่สุด รวมถึงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า

ให้การรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัดต่างๆ เช่น

1.การประคบความร้อน (Hot pack) ประคบร้อน(Cold Pack)
2..การนวด (Massage)
3.การออกกำลังเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (ROM exercise)
4.การออกกำลังเพิ่มความแข็งแรง (Strengthening exercise)
5.การออกกำลังกายแบบทำให้ (Passive exercise)
6การฝึกเดิน (Gait training)
7.การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL training)
8.การทำ Ultrasound
9.การยืน Tile Table

ศูนย์กายภาพบำบัด

ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเน้นฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายโดยเฉพาะเช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก และผู้ป่วยปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า เป็นต้น ดูแลโดยทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์

การดูแล

1. ได้รับการตรวจประเมินตั้งแต่แรกเข้า โดยทีมงานสหวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด) เพื่อวางแผนการดูแลโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยแต่ละท่าน
2. ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ เช็คตัว การรับประทานอาหาร ยาประจำวัน เป็นต้น
3. ให้การดูแลอาหารวันละ 3 มื้อพร้อมผลไม้ หรือขนมหวาน
4. มีกิจกรรมบำบัด กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น วาดภาพ ระบายสี เล่นเกมส์ บวกเลข หาคำศัพท์ เป็นต้น
5. ให้การบริการดูแลรักษาและพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
6. ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยมีการอาการเปลี่ยนแปลง

ค่าบริการคอร์ดกายภาพ เดอะซีเนียร์

สามารถสอบถามได้ที่ 090-885-2985