โรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke

          โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลการพยาบาล (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เดอะซีเนียร์) เราให้การบริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ ดูแลผู้ป่วย Stroke  ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และ/หรือ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือ ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการทำกายภาพบำบัด  โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ความชำนาญและนักกายภาพบำบัด คอยดูอย่างใกล้ชิด

โรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke

เป็นโรคที่ “เวลา” สำคัญมาก เมื่อมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ควรไปโรงพยาบาลทันที่ทำได้ หลังจากพ้นระยะวิกฤต แพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล (48-72) ชั่วโมง ซึ่งสามารถเริ่มต้นทำกายภาพฟื้นฟูทันที ยิ่งเริ่มต้นกายภาพฟื้นฟูได้เร็วโอกาสที่ผลลัพธ์จะดีมีมากกว่า ภายในช่วงเวลาทองคำ 3 เดือนแรก ผู้ป่วย 1 ใน 3 หายสนิท 1 ใน 3 มีความพิการเหลือเพียงเล็กน้อย

คนใข้จะหายไหม และเมื่อไหร่จะหาย

เป้าหมายหลักในการฟื้นฟู เน้นคืนความสามารถในการเคลื่อนไหว การสื่อสาร ลดภาวะแทรกซ้อน เช่น ข้อติด ปวดบวม เพิ่มความแข็งแรง และเพื่อให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงกับระดับความสามารถก่อนป่วย และดูแลตนเองได้มากที่สุด 

ด้านการดูแลผู้ป่วย ให้การดูแลแบบองค์รวม มีทีมแพทย์ และสหวิชาชีพรวมถึงนักกายภาพบำบัดร่วมกันประเมินและวางแผนการดูแลเฉพาะรายเพื่อป้องกันความเสี่ยงและกระตุ้นศักยภาพในการฟื้นฟู เรามั่นใจในมาตรฐานการดูแลด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ด้านกายภาพบำบัด ประเมินพร้อมวางแผนการดูแลโดยนักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเสริมพัฒนาการในการฟื้นฟูอย่างครบครันเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้ง

ด้านการพยาบาล ทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพสนับสนุนการฟื้นฟู ร่วมวางแผนการดูแลพร้อมกับทีมนักกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประรจำวันได้ไกล้เคียงปกติมากที่สุด

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมายชมสถานที่ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-001-4452, 090-885-2985

Leave a Reply

Your email address will not be published.