ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke

Home / ความรู้ / ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เดอะซีเนียร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วย Stroke ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

     โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ พรีเมี่ยมเนอสซิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เราให้การบริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ ดูแลผู้ป่วย Stroke ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และ/หรือ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือ ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการทำกายภาพบำบัด โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ความชำนาญและนักกายภาพบำบัด คอยดูอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke

เป็นโรคที่ “เวลา” สำคัญมาก เมื่อมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ควรไปโรงพยาบาลทันที่ทำได้ หลังจากพ้นระยะวิกฤต แพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล (48-72) ชั่วโมง ซึ่งสามารถเริ่มต้นทำกายภาพฟื้นฟูทันที ยิ่งเริ่มต้นกายภาพฟื้นฟูได้เร็วโอกาสที่ผลลัพธ์จะดีมีมากกว่า ภายในช่วงเวลาทองคำ 3 เดือนแรก ผู้ป่วย 1 ใน 3 หายสนิท 1 ใน 3 มีความพิการเหลือเพียงเล็กน้อย

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คนใข้โรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke จะหายไหม และเมื่อไหร่จะหาย

เป้าหมายหลักในการฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วย Stroke เน้นคืนความสามารถในการเคลื่อนไหว การสื่อสาร ลดภาวะแทรกซ้อน เช่น ข้อติด ปวดบวม เพิ่มความแข็งแรง และเพื่อให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงกับระดับความสามารถก่อนป่วย และดูแลตนเองได้มากที่สุด ด้านการดูแลผู้ป่วย ให้การดูแลแบบองค์รวม มีทีมแพทย์ และสหวิชาชีพรวมถึงนักกายภาพบำบัดร่วมกันประเมินและวางแผนการดูแลเฉพาะรายเพื่อป้องกันความเสี่ยงและกระตุ้นศักยภาพในการฟื้นฟู เรามั่นใจในมาตรฐานการดูแลด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ด้านกายภาพบำบัด ประเมินพร้อมวางแผนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้ป่วย Strokeโดยนักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเสริมพัฒนาการในการฟื้นฟูอย่างครบครันเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้ง

ด้านการพยาบาล ทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพสนับสนุนการฟื้นฟู ร่วมวางแผนการดูแลพร้อมกับทีมนักกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประรจำวันได้ไกล้เคียงปกติมากที่สุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมายชมสถานที่ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-001-4452, 090-885-2985