อัตราค่าบริการ

Home / อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการห้องพัก

  • อัตราค่าบริการห้องพักรวมตั้งแต่ 24,000 – 33,000 บาท / เดือน 
  • อัตราค่าบริการห้องพักเดี่ยวตั้งแต่ 30,000 – 38,000 บาท / เดือน 
  • อัตราค่าบริการห้องพักเดี่ยวสาขารัชโยธิน (Premium Zone) 60,000 บาท / เดือน
  • อัตราค่าบริการห้องพักเดี่ยว เฉลี่ยรายวัน วันละ 3,500 บาท

(* อัตราค่าบริการเฉพาะค่าห้องเท่านั้น ยังไม่รวมโปรแกรมการดูแลเฉพาะราย)

ค่าบริการคอร์สกายภาพสำหรับผู้ป่วยนอก เดอะซีเนียร์

  • ค่าบริการกายภาพ 1,500 บาท / ครั้ง
  • ค่าบริการคอร์สกายภาพ 5 ครั้ง  ราคา 7,500 บาท
  • ค่าบริการคอร์สกายภาพ 12 ครั้ง ราคา 15,000 บาท
  • ค่าบริการคอร์สกายภาพ  20 ครั้ง ราคา 20,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเวลาใช้บริการ ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่รับบริการครั้งแรก

บริการการดูแลเบื้องต้น ที่ได้รับ

1. ทีมดูแลได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และ นักกายภาพ ให้การตรวจประเมินสุขภาพแรกเข้าเพื่อให้การวางแผน การดูแลเฉพาะรายผู้สูงอายุ
2. มีแพทย์ให้คำแนะนำปรึกษา และเข้าตรวจอาการผู้สูงอายุเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง และ ให้การรักษาเบื้องต้น
3. มีพยาบาลวิชาชีพให้บริการทางการพยาบาลเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
4. บริการด้านกายภาพบำบัดพื้นฐาน(ขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล)
5. ให้บริการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ และคำแนะนำแนวทางการดูแลรักษาผู้สูงอายุร่วมกันทุก 4-6 สัปดาห์
6. อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมผลไม้ หรือขนมหวาน กรณีผู้ป่วยรับอาหารทางสายยาง (BD สูตรปกติ)  3  มื้อ/วัน  (ไม่รวมสูตรเฉพาะโรค)
7. ห้องพักสะอาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ปุ่มเรียกกรณีฉุกเฉิน และ กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
8. มีกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม เช่น การออกทำกายกลุ่มทุกวันตอนเช้า เล่นเกมส์ วาดภาพระบายสี ประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น

(*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุเฉพาะราย ณ ภาวะ ปัจจุบัน )

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมในค่าบริการ

1. ค่ายา และ เวชภัณฑ์ต่างๆ
2. ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หากผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้
3. ค่าพยาบาลพิเศษ และ เจ้าหน้าที่เฝ้าไข้
4. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

เอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้าพัก

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าพัก
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าพัก
3. ประวัติการรักษา (กรณีที่อยู่ที่บ้าน)
4.ใบสรุปอาการ (กรณีที่อยู่โรงพยาบาล)
5. กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลและบริการอย่างถูกต้องตามอาการ

สำหรับญาติ

1. สำเนาบัตรประชาชนของญาติผู้รับผิดชอบหลัก
2. สำเนาทะเบียนบ้านของญาติผู้รับผิดชอบหลัก
3. กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแล และ การส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน