อัตราค่าบริการ

Home / อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการห้องพัก

  • อัตราค่าบริการห้องพักรวมตั้งแต่ 22,000 – 33,000 บาท / เดือน 
  • อัตราค่าบริการห้องพักเดี่ยวตั้งแต่ 30,000 – 38,000 บาท / เดือน 
  • อัตราค่าบริการห้องพักเดี่ยวสาขารัชโยธิน (Premium Zone) 60,000 บาท / เดือน
  • อัตราค่าบริการแบบ Day Care 2,000 – 3,000 บาท / วัน (งดบริการชั่วคราว)

ค่าบริการคอร์สกายภาพ เดอะซีเนียร์

  • ค่าบริการกายภาพ 1,200 บาท / ครั้ง
  • ค่าบริการคอร์สกายภาพ 15 ครั้ง / เดือน ราคา 18,000 บาท
  • ค่าบริการคอร์สกายภาพ เหมารายเดือน 30 ครั้ง ราคา 30,000 บาท

หมายเหตุ : คอร์สกายภาพมีอายุ 30 วันนับจากวันที่รับบริการครั้งแรก

บริการที่จะได้รับ

1. ทีมดูแลได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และ นักกายภาพ ให้การตรวจประเมินสุขภาพแรกเข้าเพื่อให้การวางแผน การดูแลเฉพาะรายผู้สูงอายุ
2.มีแพทย์ให้คำแนะนำปรึกษา และเข้าตรวจอาการผู้สูงอายุเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง และ ให้การรักษาเบื้องต้น
3. มีพยาบาลวิชาชีพให้บริการทางการพยาบาลเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
4. บริการด้านกายภาพบำบัดพื้นฐาน โดยนักกายภาพ หรือ ผู้ช่วยกายภาพบำบัด สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 15 – 20 นาที 
5. ให้บริการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ และคำแนะนำแนวทางการดูแลรักษาผู้สูงอายุร่วมกันทุก 4-6 สัปดาห์
6. อาหารวันละ 3 มื้อพร้อมผลไม้ หรือขนมหวาน กรณีผู้ป่วยรับอาหารทางสายยาง (BD สูตรปกติ)  3  มื้อ/วัน และนมกล่อง UHT 1 มื้อ (ไม่รวมสูตรเฉพาะโรค)
7. ห้องพักสะอาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ปุ่มเรียกกรณีฉุกเฉิน และ กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
8. มีกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม เช่น การออกทำกายกลุ่มทุกวันตอนเช้า เล่นเกมส์ วาดภาพระบายสี ประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมในค่าบริการ

1. ค่ายา และ เวชภัณฑ์ต่างๆ
2. ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หากผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้
3. ค่าพยาบาลพิเศษ และ เจ้าหน้าที่เฝ้าไข้
4. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

เอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้าพัก

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าพัก
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าพัก
3. ประวัติการรักษา (กรณีที่อยู่ที่บ้าน)
4.ใบสรุปอาการ (กรณีที่อยู่โรงพยาบาล)
5. กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลและบริการอย่างถูกต้องตามอาการ

สำหรับญาติ

1. สำเนาบัตรประชาชนของญาติผู้รับผิดชอบหลัก
2. สำเนาทะเบียนบ้านของญาติผู้รับผิดชอบหลัก
3. กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแล และ การส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน