ออร์โธปิดิกส์ การฟื้นฟู หลังผ่าตัด

ออร์โธปิดิกส์ การฟื้นฟู หลังผ่าตัด

ออร์โธปิดิกส์

เคล็ดลับ ฟื้นฟู หลังผ่าตัด

หลังจากได้รับการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยผู้ป่วยอาจจะฟื้นขึ้นมาโดยมีสายต่าง ๆ บนร่างกายเช่น สายระบายเลือด สายสวนปัสสาวะ สายน้ำเกลิอ รวมไปถึงสายบันทึกสัญญาณชีพต่าง ๆ มากมาย ยื่งผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะต้องรับการเฝ้าติดตามอย่างไกล้ชิดในห้อง ICU อย่างน้อย 1 วัน ก่อนย้ายไปห้องพักผู้ป่วยปกติ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ต้องรับการประเมินในห้อง ICU สามารถย้ายไปอยู่ที่ห้องพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการได้ภายในเวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเดินหรือทำกิจกรรมได้เมื่อไหร่ ?

ระดับการฟื้นตัวของแต่ละท่านไม่เท่ากัน ซึ่งปกติแล้วผู้ป่วยจะอาการดีขึ้นภายใน 2 – 3 สัปดาห์ แต่ในบางรายอาจต้องใช้เวลา 4 – 8 สัปดาห์จึงจะสามารถลุกยืนและฝึกเดินได้ ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแลแล้วแต่กรณีไป ดังนั้น การฟื้นฟูกำลังกล้มเนื้อจึงมีส่วนสำคัยอย่างมากที่จะให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เครียงปกติอีกครั้ง

การภาพบำบัดสำคัญอย่างไร

หลังผ่าตัดใหม่ ๆ กายบำบัดสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนพักฟื้นนิ่ง ๆ เป็นระยะเวลานานเกิน 2 อาทิตย์ อาจทำให้กล้ามเนื้อฝ่อ ข้อยึดติด หรือ ถ้าผ่าตัดบริเวณแขนก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาไหล่ติดได้เนื่องจากไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน

การดูแลและฟื้นฟูหลังผ่าตัดการดูกและข้อ

โรงพยาบาล เดอะ ซีเนียร์ มีการวาแผนการดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัดดังนี้ 

ระยะแรก

  • ทีมจะประเมินแผลผ่าตัด
  • ดูแลจัดท่าและแนะนำท่าที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อกระดูกที่ทำผ่าตัด
  • ให้การช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำต่าง ๆ
  • ประเมินการปวดที่เกิดขึ้นและจัดการกับอาการปวดอย่างเหมาะสม
  • ทำการภายบำบัดเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสามารถทำกายภาพบำบัดหรือลงน้ำหนักได้เต็มที่
  • ทำกายภาพบำบัดเพื่อลดความแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ระยะทำกายภาพบำบัด

  • ประเมินและวางแผนในการทำกายภาพที่เหมาะสมตรงตามชนิดของการผ่าตัด
  • ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำกายภาพบำบัด
  • ให้การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมความสามารถให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตร ประจำวันได้ด้วยตนเอง
  • ติดตามและประเมินอาการปวดต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.