ผ่าตัด กระดูก และ ข้อ กลับบ้านเร็วทันใจ ฟื้นตัวไว เคลื่อนไหวสะดวก

ผ่าตัด กระดูก และ ข้อ กลับบ้านเร็วทันใจ ฟื้นตัวไว เคลื่อนไหวสะดวก

ออร์โธปิดิกส์ โปรแกรมฟื้นฟูผ่าตัดกระดูก และ ข้อ

     โรคข้อเสื่อม เป็นโรคที่พบบ่อยในคนสูงอายุ เกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ป้องกันและดูดซับแรงกระแทกภายในข้อมีการสึกหรอและเสื่อมสภาพลง โดยอาจมีปัจจัยอื่นๆร่วมก่อโรค เช่น น้ำหนักตัวมาก พันธุกรรม การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายที่หักโหม เป็นต้น
     การผ่าตัดเปลี่ยนข้อปัจจุบันได้ผลค่อนข้างดี ช่วยลดการปวดและอาจจะทำให้เดินได้ดีขึ้น แต่การวางแผนและเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนผ่าตัดและแผนฟื้นฟูหลังผ่าตัดก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน
    โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์จึงออกแบบโปรแกรมการการดูแลทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และการผ่าตัดทางกระดูกและข้ออื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นตัวที่ดีที่สุด เพื่อให้บรรเทาอาการเจ็บปวด ลดระยะเวลาในการพักฟื้นที่ศูนย์ดูแล และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วที่สุด

เคล็ดลับ เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด

 • ดูแลด้านโภชนาการ คำนวณพลังงานให้เหมาะสม
 • ฝึกการเคลี่อนไหวร่างกาย
 • ฝึกเตรียมพร้อมในการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น
 • เตรียมความพร้อมด้านจิตใจก่อนการผ่าตัด
 • ฝึกบริหารกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรง
เคล็ดลับ ฟื้นฟู หลังผ่าตัด

    หลังจากได้รับการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยผู้ป่วยอาจจะฟื้นขึ้นมาโดยมีสายต่าง ๆ บนร่างกายเช่น สายระบายเลือด สายสวนปัสสาวะ สายน้ำเกลิอ รวมไปถึงสายบันทึกสัญญาณชีพต่าง ๆ มากมาย ยื่งผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะต้องรับการเฝ้าติดตามอย่างไกล้ชิดในห้อง ICU อย่างน้อย 1 วัน ก่อนย้ายไปห้องพักผู้ป่วยปกติ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ต้องรับการประเมินในห้อง ICU สามารถย้ายไปอยู่ที่ห้องพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการได้ภายในเวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเดินหรือทำกิจกรรมได้เมื่อไหร่ ?

   ระดับการฟื้นตัวของแต่ละท่านไม่เท่ากัน ซึ่งปกติแล้วผู้ป่วยจะอาการดีขึ้นภายใน 2 – 3 สัปดาห์ แต่ในบางรายอาจต้องใช้เวลา 4 – 8 สัปดาห์จึงจะสามารถลุกยืนและฝึกเดินได้ ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแลแล้วแต่กรณีไป ดังนั้น การฟื้นฟูกำลังกล้มเนื้อจึงมีส่วนสำคัยอย่างมากที่จะให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เครียงปกติอีกครั้ง

การภาพบำบัดสำคัญอย่างไร

   หลังผ่าตัดใหม่ ๆ กายบำบัดสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนพักฟื้นนิ่ง ๆ เป็นระยะเวลานานเกิน 2 อาทิตย์ อาจทำให้กล้ามเนื้อฝ่อ ข้อยึดติด หรือ ถ้าผ่าตัดบริเวณแขนก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาไหล่ติดได้เนื่องจากไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน

การดูแลและฟื้นฟูหลังผ่าตัดการดูกและข้อ

   โรงพยาบาล เดอะ ซีเนียร์ มีการวาแผนการดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัดดังนี้ 

ระยะแรก

 • ทีมจะประเมินแผลผ่าตัด
 • ดูแลจัดท่าและแนะนำท่าที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อกระดูกที่ทำผ่าตัด
 • ให้การช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำต่าง ๆ
 • ประเมินการปวดที่เกิดขึ้นและจัดการกับอาการปวดอย่างเหมาะสม
 • ทำการภายบำบัดเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสามารถทำกายภาพบำบัดหรือลงน้ำหนักได้เต็มที่
 • ทำกายภาพบำบัดเพื่อลดความแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ระยะทำกายภาพบำบัด

 • ประเมินและวางแผนในการทำกายภาพที่เหมาะสมตรงตามชนิดของการผ่าตัด
 • ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำกายภาพบำบัด
 • ให้การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมความสามารถให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตร ประจำวันได้ด้วยตนเอง
 • ติดตามและประเมินอาการปวดต่อเนื่อง
 • วางแผนการดูแลตนเองเมื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านให้ปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.