ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ – เดอะซีเนียร์

Home / ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ – เดอะซีเนียร์
เดอะซีเนียร์บ้านพักผู้สูงอายุ

เดอะซีเนียร์ ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จัดกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมเข้าไปช่วยในการบำบัดฟื้นฟู ลดการเสื่อมถอยของความสามารถและศักยภาพในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย 

การบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วย

การบำบัดจะเข้ามามีส่วนช่วยในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการบำบัดฟื้นฟูผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะกับอาการของโรคและร่างกายของผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้

- ฝึกการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
- การจัดการพฤติกรรมและอารมณ์ จัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลของผู้ป่วย
- การทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เสริมประสิทธิภาพการบำบัดผ่านกลุ่มสัมพันธ์
- วางแผนด้านอาหารโดยนักโภชนาการ พัฒนาเมนูอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน

เดอะซีเนียร์ออกแบบที่พักสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม 

เดอะซีเนียร์ ออกแบบที่พักเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย จัดแสงไฟให้เหมาะสมกับการพักผ่อน ห้องทำกิจกรรมปลอดโปร่ง กายภาพบำบัดออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยโดยเฉพาะ มีสวนหย่อมสำหรับให้ผู้ป่วยเดินเล่น บรรยากาศเงียบสงบห่างไกลความวุ่นวาย อยู่ใกล้โรงพยาบาลชั้นนำ ญาติผู้ป่วยสามารถเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทาง

................................

เดอะซีเนียร์ เข้าใจผู้มีภาวะของโรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม เป็นอย่างดี
- เดอะซีเนียร์เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่เข้าใจผู้ป่วยภาวะด้านอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม
- เดอะซีเนียร์มีผู้ดูแลและทีมงานผู้ชำนาญด้านโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะ
- ผู้ดูแลและทีมงานมีความเข้าใจในการดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่เหมาะสม
- ดูแลผู้สูงอายุทุกท่านด้วยความรักและใส่ใจในทุกรายละเอียดของท่านผู้สูงอายุตลอดเวลา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมายชมสถานที่ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985 ,02-001-4452