ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน

Home / ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลการพยาบาล (ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Premium Nursing Home

โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลการพยาบาล (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เดอะซีเนียร์) เราให้การบริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง เจาะคอ ให้อาหารทางสาย  ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และ/หรือ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน ผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด ข้อเข่าข้อสะโพก ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการทำกายภาพบำบัด  โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ความชำนาญและนักกายภาพบำบัด คอยดูอย่างใกล้ชิด

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่มีความผิดปกติของ การเคลื่อนไหว ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการแสดงของโรคมากขึ้นไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยอาการหลัก ๆ ที่พบได้คือ มือ แขนขา ศีรษะจะสั่น ทำให้มีปัญหาเรื่องการทรงตัว และมีเคลื่อนไหวช้า นอกจากอาการหลัก ๆ เหล่านี้ ยังพบว่าผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมักมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน เราให้การบริการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ช่วยฝึกให้ผู้ป่วยบริหารร่างกาย การออกกำลังกายเพื่อไม่ให้เกิดข้อยึดติด การหัดออกเสียงพูด การฝึกการหายใจ และการบำบัดรักษาอาการต่าง ๆ ให้ตรงจุดกับผู้ป่วยแต่ละท่าน ที่สำคัญเราจะทำความเข้าใจผู้ป่วยและดูแลสภาพจิตใจอยู่เสมอกับผู้ป่วยบางรายที่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ความชำนาญและนักกายภาพบำบัด คอยดูอย่างใกล้ชิด

เดอะซีเนียร์ดูแลผู้สูงอายุ4

บริการและสถานที่ 

เพื่อให้การบริการดูแลอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว ที่มีลักษณะห้องโปร่ง โล่ง และ อากาศถ่ายเท ได้เป็นอย่างดี   ให้บริการดูแลโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ  และ ทีมดูแล โดยให้บริการตรวจเยี่ยม และ ให้บริการ “ข้างเตียง” ที่เป็นบริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนตามลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุ โดยมีระบบการคัดกรองตั้งแต่แรกเข้า เพื่อวางแผนการดูแลและติดตามการดูแลเฉพาะรายบุคคล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะซีเนียร์ ให้บริการด้านที่พัก ครอบคลุมตามความต้องการ และ ระดับการดูแลของผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย แต่ละท่าน โดยจัดสถานที่ และ ทีมงานแยกเฉพาะ ให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลในกิจวัตรประจำวัน ดูแลเรื่องการออกกำลังกาย สันทนาการ อาหาร ดูแลความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริการบ้านพัก โดยแพทย์และพยาบาล ทีมดูแลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115

ศูนย์พักฟื้นหลังการผ่าตัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และอัตราค่าบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115