รู้จักเรา

Home / รู้จักเรา

ระบบการดูแล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเดอะซีเนียร์

เดอะ ซีเนียร์ เฮลท์ แคร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุและเป็นบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ มากว่า 24 ปี โดยสาขาแรกของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ ซีเนียร์ ตั้งอยู่ที่ 99/49 ซอยลาดพร้าว 9 ถ. เขตจตุจักร 9 เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 ปัจจุบันมี 5 สาขา

จากประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงอายุ ทำให้เรามองเห็นถึงความยากลำบากของญาติที่ต้องให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลในระดับสูงที่บ้าน จึงได้ก่อตั้งสถานพยาบาลแห่งนี้ขึ้น เพื่อทำการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ด้วยความเอาใจใส่ และแบ่งเบาภาระของญาติในการดูแล ที่มีพยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่ได้มาตรฐาน จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะ ด้วยความเป็นมิตรไมตรี ภายในสภาพแวดล้อม ที่พัก ที่สะดวกสบายและปลอดภัย ภายใต้การบริหารงานของทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพ นักโภชนากร เภสัชกร ที่มีคุณภาพ เพื่อความมั่นใจว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

1. สถานที่ของเรา
เราจัดสถานที่ดูแลตามความเหมาะสม ตามลักษณะ และความต้องการการดูแลที่เป็นสถานบริการด้วยระบบ “โรงพยาบาล” ที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียง “บ้าน” โดยมีบริการตั้งแต่ห้องพักรวม ห้องพักคู่ 2 เตียง ห้องพักรวม 4 เตียง และ ห้องพักเดี่ยว

2. ระบบงานของเรา
เรามีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังตั้งแต่แรกเข้า โดยทีมงานวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เพื่อวางแผนการให้การดูแล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และ ป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้รับบริการแต่ละรายบุคคล รวมทั้งมีการติดตามผลการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน เพื่อปรับแผนการบริการดูแลโดยทีมงานวิชาชีพ มีการรายงานผลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกรายแจ้งให้ญาติทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการส่งต่ออย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพเมื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง

3. มาตราฐานการควบคุมคุณภาพ
มีการตรวจเยี่ยมโดยทีมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งระบบการเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อทบทวนบริการที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

4. ทีมงาน
จากทีมงานของเราที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยมากว่า 24 ปี เดอะ ซีเนียร์ เฮลท์ แคร์ จึงมีทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญมีความสามารถ ที่มีประสบการณ์การดูแล ที่มีความพร้อมกับงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะ

บุคลากรแพทย์