รถฉุกเฉิน

Home / รถฉุกเฉิน

AMBULANCE

รถพยาบาลฉุกเฉิน AMBULANCE

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเดอะซีเนียร์ มีรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเปิดให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งระหว่างสาขาและนอกสถานที่ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวก คล่องตัวและรวดเร็วในการให้บริการ ภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน เช่น ออกซิเจน, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องวัด ความดัน, กระเป๋ายา, น้ำเกลือ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลผู้ป่วยระหว่างเคลื่อนย้าย

อัตราค่าบริการ

  • อัตราการให้บริการ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสาขา 500 บาท/เที่ยว
  • อัตราค่าบริการ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกสถานที่คิดตามระยะทางเริ่มต้นที่ 800 บาท/เที่ยว