ผ่าตัด กระดูก และ ข้อ กลับบ้านเร็วทันใจ ฟื้นตัวไว เคลื่อนไหวสะดวก

Home / ผ่าตัด กระดูก และ ข้อ กลับบ้านเร็วทันใจ ฟื้นตัวไว เคลื่อนไหวสะดวก

ศูนย์พักฟื้นหลังการผ่าตัด

The Senior ศูนย์พักฟื้นหลังการผ่าตัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นหลังการผ่าตัด ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Premium Nursing Home

ออร์โธปิดิกส์ โปรแกรมฟื้นฟูหลังการผ่าตัดกระดูกและข้อ

        โรคข้อเสื่อม เป็นโรคที่พบบ่อยในคนสูงอายุ เกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ป้องกันและดูดซับแรงกระแทกภายในข้อมีการสึกหรอและเสื่อมสภาพลง โดยอาจมีปัจจัยอื่นๆร่วมก่อโรค เช่น น้ำหนักตัวมาก พันธุกรรม การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายที่หักโหม เป็นต้น

        การผ่าตัดเปลี่ยนข้อปัจจุบันได้ผลค่อนข้างดี ช่วยลดการปวดและอาจจะทำให้เดินได้ดีขึ้น แต่การวางแผนและเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนผ่าตัดและแผนฟื้นฟูหลังการผ่าตัดก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์จึงออกแบบโปรแกรมการการดูแลทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และการผ่าตัดทางกระดูกและข้ออื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นตัวที่ดีที่สุด เพื่อให้บรรเทาอาการเจ็บปวด ลดระยะเวลาในการพักฟื้นที่ศูนย์ดูแล และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วที่สุด

เคล็ดลับ เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด

♦ ดูแลด้านโภชนาการ คำนวณพลังงานให้เหมาะสม

♦ ฝึกการเคลี่อนไหวร่างกาย

♦ ฝึกเตรียมพร้อมในการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น

♦ เตรียมความพร้อมด้านจิตใจก่อนการผ่าตัด

♦ ฝึกบริหารกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115

ศูนย์พักฟื้นหลังการผ่าตัด

เคล็ดลับการพักฟื้นหลังผ่าตัด

       หลังจากได้รับการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยผู้ป่วยอาจจะฟื้นขึ้นมาโดยมีสายต่าง ๆ บนร่างกายเช่น สายระบายเลือด สายสวนปัสสาวะ สายน้ำเกลิอ รวมไปถึงสายบันทึกสัญญาณชีพต่าง ๆ มากมาย ยื่งผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะต้องรับการเฝ้าติดตามอย่างไกล้ชิดในห้อง ICU อย่างน้อย 1 วัน ก่อนย้ายไปห้องพักผู้ป่วยปกติ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ต้องรับการประเมินในห้อง ICU สามารถย้ายไปอยู่ที่ห้องพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการได้ภายในเวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

 

ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเดินหรือทำกิจกรรมได้เมื่อไหร่ ?

      ระดับการฟื้นตัวของแต่ละท่านไม่เท่ากัน ซึ่งปกติแล้วผู้ป่วยจะอาการดีขึ้นภายใน 2 – 3 สัปดาห์ แต่ในบางรายอาจต้องใช้เวลา 4 – 8 สัปดาห์จึงจะสามารถลุกยืนและฝึกเดินได้ ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแลแล้วแต่กรณีไป ดังนั้น การฟื้นฟูกำลังกล้มเนื้อจึงมีส่วนสำคัยอย่างมากที่จะให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียง ปกติอีกครั้ง The Senior Nursing Home ได้พัฒนาทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะประเมินและวางแผนการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัด ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถที่จะฟื้นตัวจากสภาวะเจ็บป่วยและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115

การดูแลและฟื้นฟูหลังผ่าตัดกระดูกและข้อ

   โรงพยาบาล เดอะ ซีเนียร์ มีการวาแผนการดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัดดังนี้

ระยะแรก

♦ ทีมจะประเมินแผลผ่าตัด

♦ ดูแลจัดท่าและแนะนำท่าที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อกระดูกที่ทำผ่าตัด

♦ ให้การช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำต่าง ๆ

♦ ประเมินการปวดที่เกิดขึ้นและจัดการกับอาการปวดอย่างเหมาะสม

♦ ทำการภายบำบัดเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสามารถทำกายภาพบำบัดหรือลงน้ำหนักได้เต็มที่

♦ ทำกายภาพบำบัดเพื่อลดความแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ศูนย์พักฟื้นหลังการผ่าตัด

ระยะทำกายภาพบำบัด

♦ ประเมินและวางแผนในการทำกายภาพที่เหมาะสมตรงตามชนิดของการผ่าตัด

♦ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำกายภาพบำบั

♦ ให้การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมความสามารถให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตร

   ประจำวันได้ด้วยตนเอง

♦ ติดตามและประเมินอาการปวดต่อเนื่อง

♦ วางแผนการดูแลตนเองเมื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านให้ปลอดภัย

,

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมายชมสถานที่ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 090-885-2985094-498-1115