บ้านพักผู้สูงอายุ

Home / บ้านพักผู้สูงอายุ

รับดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบระยะสั้น และ ระยะยาว

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยทีมดูแลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จัดสถานที่และกิจกรรมให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลในกิจวัตรประจำวัน ดูแลเรื่องการออกกำลังกาย สันทนาการ อาหาร ดูแลความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ

          ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย เดอะซีเนียร์ ให้การบริการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ  เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กิสัน โดยมีพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ความชำนาญและนักกายภาพบำบัด คอยดูอย่างใกล้ชิด
          บ้านพักผู้สูงอายุ เดอะซีเนียร์ ให้บริการด้านที่พัก ครอบคลุมตามความต้องการ และ ระดับการดูแลของผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย แต่ละท่าน โดยจัดสถานที่ และ ทีมงานแยกเฉพาะ ให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลในกิจวัตรประจำวัน ดูแลเรื่องการออกกำลังกาย สันทนาการ อาหาร ดูแลความสะอาดร่างการผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริการบ้านพัก