บ้านพักผู้สูงอายุ สาขา Full House

อยู่ในซอยรัชดาภิเษก 42 มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น มีลานจอดรถด้านข้างอาคาร ให้บริการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่อาการคงที่ ต้องการการดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน ต้องการพักฟื้นหรือทำกายภาพบำบัด ทำกิจกรรมกลุ่มและต้องการความเป็นส่วนตัว ในรูปแบบที่เป็นห้องพักคู่ 2 เตียง และห้องพักเดี่ยว สำหรับท่านที่ต้องการมีผู้ดูแลประจำ หรือญาติเข้าพักด้วยจำนวน 1 ท่าน และมีระบบกล้อง CCTV เพื่อช่วยในการดูแลความปลอดภัย

[/cmsmasters_text]

ลักษณะอาการกลุ่มผู้สูงอายุที่สาขา Full House

พักฟื้นหรือทำกายภาพบำบัด

  • เน้นทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อความสนุกสนานและเพิ่มทักษะด้านต่างๆ
  • ดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ และ สังคม
  • มีอาการหลงลืม (ที่ไม่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมหรือปีนเตียง)
  • ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลัน
  • รับประทานอาหารได้ตามปกติ (ทานทางปาก)

บริการที่จัดให้

1.สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ , ทีวี , เครื่องทำน้ำอุ่น , ตู้เย็น , (ห้องเดี่ยว) เตียง , ตู้หัวเตียง และห้องน้ำส่วนตัว สามารถจัดวางของในห้องพักตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุที่เข้าพัก

2.ทีมดูแล ประกอบด้วย แพทย์เข้าตรวจเยี่ยม และ ให้คำแนะนำ พยาบาลวิชาชีพช่วงกลางคืน พร้อมทีมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยที่ให้บริการกายภาพบำบัดพื้นฐาน การจัดกิจกรรมบำบัด และการตรวจประเมินประจำวัน มีนักโภชนากรที่ดูแลปรับเมนูอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเฉพาะราย

3.ให้การดูแลเรื่องสุขภาพอาหาร เครื่องนุ่งห่ม กิจวัตรประจำวัน กายภาพบำบัด และ กิจกรรมกลุ่ม

4.รูปแบบการดูแลที่เหนือกว่าการดูแลโดยทั่วไป

4.1ได้รับการประเมินทางด้านสุขภาพ ร่วมวางแผนการดูแล และวางเป้าหมายการดูแลร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัดการจัดกิจกรรมสันทนาการ การกระตุ้นการส่งเสริมการทำกิจกรรมและการเข้าสังคมในการทำกิจกรรมกลุ่ม(กิจกรรมกลุ่มบำบัด)เพื่อคงศักยภาพของผู้สูงอายุ  เช่น การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกสัปดาห์การจัดกิจกรรมการเล่นเกม การประดิษฐ์สิ่งของ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกที่ยังคงมีส่วนร่วมในสังคม และคงความรู้สึกมีคุณค่าในชีวิต

4.2 ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เพื่อการวางแผนติดตามหรือการปรับแผนการดูแลที่เหมาะสม และได้รับการส่งต่อข้อมูลเพื่อการรักษาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุแต่ละราย

4.3 ได้รับการแนะนำจากทีมเกี่ยวกับการจัดสถานที่การดูแลให้เหมาะสมตามลักษณะ และความต้องการดูแลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

4.4 ได้รับการติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่อง และปรับแผนการดูแลพร้อมสรุปผลรายเดือน โดยท่านจะได้รับผลการประเมินและการแจ้งรายละเอียดด้านต่างๆ ถึงบ้านท่าน หรือสามารถเลือกช่องทางการรับข้อมูลได้ตามที่จัดไว้

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]