บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน AMBULANCE – The Senior

Home / บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน AMBULANCE – The Senior

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน AMBULANCE - The Senior

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเดอะซีเนียร์ มีรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเปิดให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งระหว่างสาขา โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวก คล่องตัวและรวดเร็วในการให้บริการ ภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน เช่น ออกซิเจน, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องวัด ความดัน, กระเป๋ายา, น้ำเกลือ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลผู้ป่วยระหว่างเคลื่อนย้าย