การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปนั่งเก้าอี้หรือรถเข็น

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปนั่งเก้าอี้หรือรถเข็น
1.ให้ผู้ป่วยนั่งที่ขอบเตียง โดยให้ครึ่งหนึ่งของต้นขาพ้นขอบเตียงเลื่อนเท้าทั้งสองข้างเข้ามาให้เข่าตรงกับปลายเท้า
2.ให้ผู้ดูแลยืนด้านหน้าผู้ป่วย มือทั้งสองจับที่สะบักของผู้ป่วยหรือจับที่เข็มขัดผู้ป่วย
3.เข่าทั้งสองข้างของผู้ดูแลจะหนีบเข่าข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยไว้ ผู้ดูแลจะต้องไม่ดันเข่าของผู้ป่วยทางด้านหน้า เพราะจะทำให้ผู้ป่วยย้ายน้ำหนักมาที่ขาได้ยาก
4. ผู้ดูแลโน้มตัวผู้ป่วยมาด้านหน้า (เข้าหาตัวผู้ดูแล) จนกระทั่งสะโพกผู้ป่วยลอยพ้นเตียง ให้น้ำหนักตัวผู้ป่วยตกลงบนขาทั้งสองข้าง ผู้ดูแลจึงหมุนตัวผู้ป่วยไปนั่งเก้าอี้

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงมานั่งรถเข็น

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นลงเตียง