การจับแขนผู้สูงอายุขณะเคลื่อนย้าย

การจับแขนผู้สูงอายุขณะเคลื่อนย้าย

ลักษณะการจับแขนที่ถูกต้องขณะเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยแบบใช้วิธีอุ้มยก 2 คนนะคะ  (ภาพบนซ้ายและขวา)

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้แขนช้อนบริเวณรักแร้ทั้ง 2 ข้าง อาจทำให้ข้อไหล่ได้รับบาดเจ็บหรือเสี่ยงต่อภาวะข้อเคลื่อนหลุดได้ (ภาพล่างซ้าย)

ไม่ควรใช้มือจับบริเวณลำตัวของ pt.และยกขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อบาดเจ็บและรอยช้ำได้ค่ะ (ภาพล่างขวา)