The senior Health Care โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รับดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด และผู้ป่วยนอนติดเตียง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

กายภาพบำบัดโดยทีมงานนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญและประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ครบครัน มีมาตรฐานความปลอดภัย อุปกรณ์ได้มาตรฐาน

พยาบาลเดอะซีเนียร์ดูแลผู้สูงอายุดีที่สุด

เดอะซีเนียร์ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด โดยทีมพยาบาลวิชาชีพและทีมงานผู้ช่วยทางการพยาบาลที่มีความชำนาญ พร้อมด้วยประสบการณ์ทางการพยาบาลในการดูแลทางด้านผู้สูงอายุ

สถานที่พักฟื้นและบ้านพัก บรรยากาศอบอุ่น ออกแบบโดยคำนึงถึงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยพักฟื้น มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดที่พักอย่างสม่ำเสมอ

เดอะซีเนียร์ เราเข้าใจว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านมีความต้องการที่แตกต่างกัน เราจึงวางแผนการดูแลเฉพาะรายที่เหมาะกับท่านได้

บริการของ The Senior

เดอะซีเนียร์ ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง พร้อมด้วยทีมงานนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญและประสบการณ์

บทสัมภาษณ์ ความรู้จาก นพ.กฤต วรรณพฤกษ์ และนักกายภาพบำบัด ที่เดอะซีเนียร์

The Senior Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เดอะซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียงทีมีแผลกดทับ  เนอสซิ่งโฮม ให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ

โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และมีบริการ กายภาพบำบัดโดยทีมงานนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญและประสบการณ์

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ


โปรแกรมพักฟื้น ก่อนและหลัง ผ่าตัดข้อเข่า


การดูแลเคส ผ่าตัดหัวใจและอ่อนแรงครึ่งซีก


การดูแลและฟื้นฟู ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง หลัง Stroke


การดูแลฟื้นฟู "ผู้สูงวัย" จากการหกล้ม สะโพกหัก